Wypłaty świadczeń pomocy społecznej w grudniu 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że w grudniu 2023 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2023 roku. W przypadku sytuacji kryzysowych, nieprzewidzianych proszę o indywidualny kontakt z pracownikiem socjalnym.

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane będą w następujących terminach:

  • zasiłki stałe – 13.12.2023
  • zasiłki okresowe – 14.12.2023
  •  zasiłki celowe – 15.12.2023

 Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.