Wypoczęci i uśmiechnięci

Flaga i godłoOsobista, stała opieka nad osobą, której niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą. Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zdań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.
Mając na względzie wszystkie poruszane wcześniej w treści artykułu kwestie Program Opieka wytchnieniowa wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując wsparcie w ramach programu, także w formie pobytu całodobowego.
I tak podobnie jak w latach ubiegłych Uczestnicy programu, w ramach pobytu całodobowego, mieli okazję na rehabilitację w prowadzonym przez Firmę Rajpol Domu Seniora FAMILIA w Sitnie w terminach od 01.07.2023 r. do 30.11.2023 r.
Osoby biorące udział w pobycie  miały i  zapewnione  zakwaterowanie, stałą opiekę oraz  szeroki wachlarz usług min. z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii. Wyjazd pobudził i rozwinął umiejętności niezbędne do samodzielnego życia uwzględniając stopnień psychicznej i fizycznej sprawności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.