Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora.

Szanowni Państwo, pragnę Państwa zachęcić do składania wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
Karty wydawane są bezpłatnie. Umożliwiają one na korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego. O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem i rodzinne domy dziecka.
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O kartę mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl, w zakładce Wykaz ulg.
Zapraszam do składania wniosków w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. Wszelkich informacji udziela P.Angelika Nowak (94 31 87 595, 94 31 87 713)

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Ulotka do pobrania Region Przyjazny Rodzinie

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.