Zgromadzenie partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

26 września 2023 r. Partnerzy partnerstwa spotkali się na Zgromadzeniu Partnerów, Spotkanie było okazją do podsumowania działalności partnerstwa w latach 2020 – 2022. Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice.
Podczas tegorocznego Zgromadzenia Partnerów partnerstwa lokalnego wybrano nowy Zarząd Partnerstwa. Skład Zarządu Partnerstwa przedstawia się następująco:

  1. Jolanta Stępień w imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,
  2. Halina Michalak w imieniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach,
  3. Waldemar Lada w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o
  4. Mieczysława Brzoza w imieniu Urzędu Miejskiego w Bobolicach,
  5. Jarosław Bączkowski w imieniu Rady Miejskiej w Bobolicach,
  6. Monika Bartczak w imieniu placówek oświatowych z Gminy Bobolice,
  7. Kamilla Marciniak w imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach,
  8. Inga Lewicka w imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach jako przedstawiciel osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice.

Zgromadzenie partnerów Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier” umilił występ dzieci z Przedszkola w Bobolicach, które zatańczyły poloneza, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Została również przygotowana wystawa zdjęć prezentująca działania w ramach partnerstwa w latach 2016 – 2022.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.