Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022r. nastąpiła zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Od 01.01.2023r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2.458,00 zł.
Zmiana decyzji w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu i nie wymaga składania w tej sprawie dodatkowych wniosków.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.