Zupełnie bezpłatnie … pobyt całodobowy

Flaga i godło

Jeżeli mieszka Pani/Pan na terenie naszej Gminy i wyraża chęć uczestnictwa w pobycie całodobowym organizowanym w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 to być może  ta propozycja pobytu  jest właśnie dla  Pani/Pana.

Ponadto posiada Pani /Pan orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  z niepełnosprawnością, która wymaga  stałej  opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności uwzględniamy potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która  stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia, z  placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Bierzemy także pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Podczas pobytu z tej formy wsparcia uczestnicy mogą liczyć na zakwaterowanie w ładnej okolicy, stałą opiekę oraz  szeroki wachlarz usług min. z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii.

Oferta pobytu daje możliwość rozwinięcia umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia  uwzględniając stopnień psychicznej i fizycznej sprawności.

W związku realizowaniem przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2024 pobyt całodobowy w ramach którego jest organizowany wyjazd prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty i o zgłaszanie się do pracowników socjalnych telefonicznie  pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia 31.05.2024 r.

Współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.