Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić.”
Lewis Caroll
Szanowni Państwo,

Dzień Pracownika Socjalnego na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń. Przyjmijcie proszę podziękowania za Waszą trudną, profesjonalną, wymagającą ofiarności i ogromnego zaangażowania pracę.
Dziękuję za troskę i serce jakie wkładacie Państwo w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka. Życzę, by nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.
Drodzy Współpracownicy życzę by poczucie satysfakcji nigdy Was nie opuszczało. Abyście zawsze rozumieli sens i niezbędność codziennie wykonywanej pracy zawodowej.
Dziękuję za otwartość, życzliwość i wrażliwość na problemy osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
Ogromny wkład pracy w pomoc najsłabszym i działania w celu integracji społecznej osób i grup szczególnego ryzyka zasługuje na uznanie, życzę Państwu dużo zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

 Jolanta Stępień

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.