Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągniecia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata  2022-2025.
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
– obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczących przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
– zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki email info@numersos.pl,
– zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
– upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
– promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
– informacje o Funduszu Sprawiedliwości.

 Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie?
Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ + 48 222 309 900

MGOPS Bobolice

Ulotka do pobrania !!!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.