Opaski bezpieczeństwa dla Bobolickich Seniorów – zgłoś chęć udziału w programie w 2023 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że została ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kolejna edycja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
MGOPS planuje po raz kolejny przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,  przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
W 2022 r. ze wsparcia w formie opieki na odległość skorzystało 61 seniorów. W styczniu 2023 r. dzięki porozumieniu z firmą świadczącą usługi teleopieki wsparcie dla tych osób będzie kontynuowane nieodpłatnie.
W związku z kolejną edycją Programu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa nowych użytkowników (nie objętych usługą teleopieki w 2022 r) do 15 stycznia 2023 r., do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, nr tel. 94 3187595.

Planujemy, iż program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.