Bezpieczny senior w gminie Bobolice

Szanowni Państwo, Boboliccy Seniorzy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przystępuje do realizacji projektu socjalnego pt. „Bezpieczny senior w gminie Bobolice w lata 2022 – 2023” wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Bobolic nr 38/2022 r.
Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Ofiarami fałszywych wnuczków, inkasentów, pracowników wodociągów czy administracji najczęściej padają starsze i samotnie mieszkające osoby. Pozbawieni skrupułów przestępcy wykorzystują ich dobroć i chęć bezinteresownego niesienia pomocy. Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski doznaje krzywdy. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie sprawców, działania profilaktyczne i przede wszystkim nie zgadzanie się na przemoc.
W trosce o bezpieczeństwo naszych seniorów podejmujemy działania profilaktyczne adresowane do osób starszych. Projekt socjalny pt. „Bezpieczny senior w gminie Bobolice” ma za zadanie zwiększyć świadomość seniorów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa.
Cele szczegółowe to:
-podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności seniorów w kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie,
-podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie niebezpieczeństw płynących z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych,
-podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa osób starszych
-uświadomienie problemu przemocy wobec osób starszych
W ramach projektu socjalnego przewiduje się następujące działania:

1.Spotkania profilaktyczno – edukacyjne:

a)„Nie daj się oszukać – żyj bezpiecznie” – spotkania na temat realnych i potencjalnych zagrożeń, jakie mogą spotkać (Bobolice, Kłanino) seniorów w życiu codziennym, oszustwa, sprzedaż bezpośrednia – pokazy);
b)„Bezpieczny senior na drodze” – bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym
c)„Bezpieczny senior w domu” – niebezpieczeństwa płynące z nieumiejętnego
d)„Domowa apteczka zawsze bezpieczna” – przyjmowanie leków, dawkowanie, konieczność konsultacji z lekarzem, sposoby przechowywania, przestrzeganie dat ważności,
e)„Przemoc wobec osób starszych – prawda czy mit?” – spotkanie na temat przemowy wobec osób starszych, jej form, wskazanie instytucji udzielających pomoc w przypadku przemocy,
f)„Porozmawiaj z notariuszem o bezpiecznej jesieni życia” – spotkanie z notariuszem w kwestii sporządzenia testamentów, darowizn, pełnomocnictw oraz różnych form przekazywania majątku przez osoby starsze w zamian za opiekę,
g)„Bezpieczne finanse” – spotkanie z pracownikiem banku na temat bezpiecznego korzystania z kart płatniczych, jak zapamiętać numer Pin, co zrobić w przypadku zagubienia karty, podpisywania umów, kredytów.

W ramach spotkań profilaktyczno – edukacyjnych seniorzy zostaną wyposażeni w breloki z alarmem. Z niewielkiego urządzenia wystarczy wyjąć zawleczkę, by zaczęło wydawać głośny dźwięk. Hałas ma zaalarmować otoczenie, że dzieje się coś niedobrego, a w skrajnych przypadkach nawet odstraszyć potencjalnego agresora.

2.„Żyj bezpiecznie” – spotkania z psychologiem (nt. jak uchronić się przed depresją, techniki asertywnej odmowy i reakcji, jak radzić sobie ze stresem i osamotnieniem, sprawność umysłowa – jak ją zachować).

3.Kampania informacyjna „Bezpieczny senior w gminie Bobolice

1) opracowanie ulotek informacyjnych: 
-„Bezpieczny senior – nie daj szans przestępcom” – 150 szt.
-„Zaniedbanie to także przemoc” – 150 szt.
-„Przemoc boli w każdym wieku seniorze” – 150 szt.
2) Bobolicki Portal Seniora – kontynuacja, prowadzenie BPS

Program jest programem otwartym i na wniosek bobolickich seniorów możliwa jest realizacja innych zadań. Będzie od realizowany w latach 2022 i 2023. O szczegółach i terminach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.