Opiekujesz się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym – możesz odpocząć

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w 2022 r, podobnie jak w latach  poprzednich, realizuje Program Opieka wytchnienowa – edycja 2022. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna. Kierując się tą myślą ośrodek podjął się świadczenia usług w ramach Programu Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego. I tak zostanie zorganizowany 14 dniowy pobyt  w ośrodku całodobowym w drugiej połowie 2022 r.
Podczas pobytu i tej formy wsparcia Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, stałą opiekę oraz  szeroki wachlarz usług min. z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii .Wyjazdy przyczyniają się do  rozwinięcia  umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia uwzględniając stopień psychicznej i fizycznej sprawności.
W roku bieżącym zaplanowaliśmy miejsce dla 9 osób.
Prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty  Prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych lub kierownika ośrodka telefonicznie  pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl, kierownik.mgops@bobolice.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

 

 

Dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.