„Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu”

Jeszcze tylko do 10 września br. można zgłaszać swoje prace w profilaktycznym konkursie plastycznym pt. „Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu”.
Celem konkursu jest:

  • prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień,
  • popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,
  • kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego życia,
  • podnoszenie wiedzy na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień – nałogów,
  • wzbudzenie pozytywnych refleksji w zakresie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wynikających stąd możliwości wolnego wyboru.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Bobolice. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
kat. A – 0 – IV,
kat. B – V – VIII,
kat. C- powyżej 16 r. ż.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu, rysunku, obrazu lub innej wybranej dziedziny plastycznej, związanej z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, narkotyków, dopalaczy, itp.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze lub na innym tradycyjnym, format A3. Każdej pracy plastycznej powinno towarzyszyć hasło z zakresu profilaktyki uzależnień nawiązujące do treści pracy. Zadaniem uczestników konkursu jest pokazanie tego jak destrukcyjnie uzależnienia mogą wpływać na ludzi lub jak bogate, ciekawe i inspirujące może być życie ludzi bez sięgania po środki zmieniające świadomość.
Prace należy oddawać w terminie do dnia 10.09.2020 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Profilaktyczny konkurs plastyczny”. Ocena prac zostanie dokonana przez Komisję konkursową w terminie do dnia 20.09.2020 r. Wynik zostanie ogłoszony do dnia 25.09.2020 r. na stronie internetowej organizatora. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda rzeczowa.
Zapraszamy do udziału

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.