„Dobry start”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 1 lipca 2018 r. realizowany jest nowy program rządowy „Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole (na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie dobry start nie przysługuje). W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019.

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 01 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową). Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków osobiście w dziale świadczeń w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7b/c bądź drogą pocztową czy elektroniczną

Jolanta Stępień

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.