Dofinansowanie na realizację zadań publicznych dla SWIS w roku 2022

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach po raz kolejny otrzymało z Urzędu Miejskiego w Bobolicach dwie dotacje na realizację projektów skierowanych do społeczności lokalnej. Oba będą realizowane w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier”.
Od lutego rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego: Program przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej pn. Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”. Z poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu będzie mógł skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec Gminy Bobolice, który doznaje przemocy domowej, rodziny z problemami alkoholowymi, opiekuńczo- wychowawczymi itp. W punkcie konsultacyjnym od 1 marca będzie przyjmował prawnik i psycholog. Realizacja projektu Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujęta jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2022. Kwota dofinansowania wynosi 13.000,00 zł.
Stowarzyszenie otrzymało również dofinansowanie na realizację zadania publicznego – Aktywizacja osób starszych pn. „Czas dla seniora” na kwotę 2.000,00 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna osób starszych z terenu naszej gminy poprzez możliwość stworzenia możliwości udziału w różnego rodzaju zajęciach, które są zgłoszone według ich oczekiwań.
Wszelkie informacje odnośnie realizacji projektu Punk Przeciwdziałania Przemocy „SENS” odnośnie poradnictwa specjalistycznego oraz realizacji projektu odnośnie projektu „Czas dla seniora” można uzyskać od Członków Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach oraz od pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach: Jolanty Stępień oraz Haliny Michalak. Aktualne informacje umieszczane są również na stronach: www.mgops.bobolice.pl lub www.bobolice.pl.

Zarząd SWIS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.