ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Przemoc boli

Jeżeli potrzebujesz
      wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           17 marca 2022 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 11, Bobolice

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.