Dziecko jako ofiara przemocy

30 listopada 2018 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie – rozpoznawanie dziecka krzywdzonego i udzielanie mu pomocy”.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy     z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Kisiel, Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień związanych z rozpoznawaniem dziecka krzywdzonego. W ramach zajęć zostały omówione takie zagadnienia jak: charakterystyka i skala zjawiska krzywdzenia dzieci, rodzaje przemocy stosowanej wobec dzieci, psychologiczny obraz dziecka krzywdzonego. Uczestnicy wskazali jednak na potrzebę dalszych szkoleń tego typu.
Szkolenie skierowane było do grup zawodowych zajmujących się w codziennej pracy problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie a przede wszystkim na co dzień mających kontakt z dziećmi (nauczyciele, pedagodzy, opiekunki świetlic, pielęgniarki).

Halina Michalak
Koordynator projektu
PPP SENS

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.