I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w grudniu 2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

  • zasiłki stałe-12.2018
  • zasiłki okresowe- 12.2018
  • zasiłki celowe – 12.2018

Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.