Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty”

22 listopada 2022 r. w Gospodzie Wiejskiej w Drzewianach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Trudności i dylematy w procedurze „Niebieskie Karty”. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy współpracy z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Szkolenie finansowane było z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2022. W szkoleniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie grup roboczych, przedstawiciele Policji, oświaty, pracownicy socjalni, asystent rodziny.
Pierwszą część – „Problem uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży” poprowadził Pan Stanisław Babiński. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień (certyfikat honorowany przez Krajowe Buro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia). Stanisław Babiński ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi i uzależnionymi od środków psychoaktywnych, posiada liczne certyfikaty i szkolenia, ukończył m.in. szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii.
Druga część dotyczącą tematu: Opiekun prawny w systemie zabezpieczenia potrzeb małoletniego dziecka w procedurze ,,Niebieskiej Karty”„Działań interwencyjnych w procedurze ,,Niebieskie Karty” przedstawił Pan Robert Faryniarz – emerytowany policjant, praktyk, znany z przedsięwzięć i inicjatyw profilaktycznych mających na celu edukację w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

 

Projekt finansowany ze środków budżetu Gminy Bobolice w ramach realizacji projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2022

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.