Fundacja Narodowego Dnia Życia

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach nawiązał współpracę z Fundacją Narodowego Dnia Życia. 14 grudnia obecni na spotkaniu podsumowującym projekt pt. „Kierunek – bezpieczna rodzina” mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Narodowego Dnia Życia. Pan Grzegorz Jabłoński przedstawił najważniejsze akcje i działania fundacji.

Fundacja promuje wartości rodzinne i postawy które pomagają lepiej żyć. Uważa, że rodzina jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzących ją osób. Poprzez projekty stara się docierać zarówno do rodzin i pomóc zbudować wewnątrz nich dobre relacje rodzinne, jak i oddziaływać na sferę publiczną, domagając się wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym. Od wielu lat organizuje kampanie związane z obchodami Narodowego Dnia Życia i Narodowy Kongres Rodziny.

Aktualnie Fundacja Narodowego Dnia Życia realizuje kampanię społeczną podkreślająca wagę postaw i wartości, których źródłem jest rodzina. Kampania „Relacje, które łączą” towarzyszyła następującym świętom:

1) Międzynarodowy Dzień Pokoju – 21.09

2) Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – 02.10

3) Dzień Uśmiechu 05.10

4) Dzień Praw Rodziny – 22.10

5) 100-lecie Niepodległości – 11.11

6) Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – 19.11

7) Dzień Ochrony Praw Dziecka – 20.11

8) Dzień Życzliwości – 21.11

9) Dzień Praw Człowieka – 10.12

10) Wigilia – 24.12

Kampania miała na celu wpływ na kształtowanie i rozwój postaw osobistych oraz relacji międzyludzkich.

Fundacja jest też organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu:

  • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
  • W wybranych losowo szkołach zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.
  • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.
  • Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie: https://www.dobrzeciewidziec.org/materialy-dla-szkol)

MGOPS Bobolice

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.