Podsumowaliśmy projekt „Kierunek – bezpieczna rodzina”

 

14 grudnia br. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach   odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kierunek – bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018. W spotkani uczestniczyli: Grażyna Wiater Zastępca Burmistrza, Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, Radni Rady Miejskiej w Bobolicach, Mirosława Zielony Dyrektor PCPR w Koszalinie oraz Katarzyna Oryszewska, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, nadkom. Robert Faryniarz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, Krzysztof Socha Dyrektor Pomorskiej Agencji i Analiz, Pracowni Badań Rynkowych i Społecznych w Bobolicach oraz laureaci konkursu na film / spot promujący kampanię przeciw przemocy wraz z opiekunami.

Na wstępie Pani Jolanta Stępień przedstawiła założenia projektu „Kierunek – bezpieczna rodzina”. Następnie została zaprezentowana prezentacja działań zrealizowanych w ramach projektu. W dalszej części zostały zaprezentowane filmy zgłoszone go konkursu na film / spot promujący kampanię przeciw przemocy. Pani Grażyna Wiater Zastępca Burmistrza i Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wręczyły laureatom  pamiątkowe dyplomy i symboliczne czeki.

Lista nagrodzonych:

Kategoria A – klasy IV – VII:

I. Tytuł filmu: „Szczęśliwa rodzina = bezpieczny dom”
Autorzy: Aleksandra Zlotowicz, Oliwier Subda, Anatol Worońko.
Opiekunowie: Aleksandra Wełna, Witold Sikorski
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

NAGRODA GŁÓWNA

Kategoria B – klasy VIII i III odziały gimnazjalne:

II. Tytuł filmu: „Problem Hani”
Autor: Maciej Pawłowski, Krępa 1/1, 76-020 Bobolice
Aktorzy: Maciej Pawłowski, Adrian Łukomski, Daniel Sagan, Małgorzata Puppel, Dominika Zawadzińska, Beata Kozłowska, Małgorzata Butkiewicz
Opiekun: Elżbieta Maksym
Szkoła Podstawowa w Dargini

NAGRODA GŁÓWNA

III. Tytuł filmu: „Przełam niemoc”
Autor: Tymon Kinder, Kacper Świtała, Kacper Rewkowski, Jakub Madej.
Opiekun: Jarosław Bączkowski
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

WYRÓŻNIENIE

Kategoria C- młodzież ponadgimnazjalna i dorośli:

IV. Tytuł filmu: „Bezpieczna rodzina”
Autor: Dominik Duda, Katarzyna Świniarska
NAGRODA GŁÓWNA

Po krótkiej przerwie i poczęstunku Pan Krzysztof Socha dyrektor Pomorskiej Agencji Promocji i Analiz Pracowni Badań Rynkowych i Społecznych przedstawił Diagnozę „grup ryzyka” oraz raport dotyczący zjawiska przemocy w Gminie Bobolice.

Następnie Fundacja Narodowego Dnia Życia zaprezentowała  kampanię „Relacje, które łączą”, gdzie zachęca do tego, by przyjrzeć się sobie, naszym więziom z najbliższymi, naszemu nastawieniu do otoczenia, a każdą z odpowiedzi potraktować jako szansę na to, by stawać się lepszymi niż jesteśmy.

Ostatnia częścią spotkania były warsztaty z panelem dyskusyjnym, które poprowadziły Pani Mirosława Zielony i Pani Katarzyna Oryszewska. Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z przemocą w rodzinie.

MGOPS Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.