Karta Dużej Rodziny – zmiany w funkcjonowaniu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021 roku została ogłoszona nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, która wprowadza następujące zmiany.
Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i upustów dla rodzin wielodzietnych, z których można skorzystać zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i wśród prywatnych przedsiębiorstw. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bez względu na osiągane dochody w rodzinie.
Zgodnie z art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Z dniem od 8 czerwca 2021 roku wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Dotychczas wersje elektroniczne były zamawiane poprzez domówienie elektronicznej formy Karty. Obecnie nie ma takiej konieczności. Każdy posiadacz aktywnej Karty będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR, która do chwili obecnej wyświetlała Karty elektroniczne zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Zapraszamy do składania wniosków!

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.