Program osłonowy „Racjonalnie wydana złotówka” – zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo, Lokalni Przedsiębiorcy uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej XXVII/244/21 z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 1808) wprowadzono do realizacji Program osłonowy „Racjonalnie wydana złotówka”. Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program to przede wszystkim sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Realizacja świadczeń będzie się odbywała m.in. w formie imiennych talonów wydanych Klientom MGOPS na zakup artykułów dozwolonych w podmiotach, które nawiążą współpracę w ramach programu z MGOPS. Katalog artykułów dozwolonych określony jest w programie i zawiera artykuły oraz usługi pozwalające zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe tj.: żywność, leki i leczenie, opał, gaz – butle, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości i higieny, art. szkolne, materiały i usługi remontowe, usługi krawieckie, usługi fryzjerskie.
Zastosowanie form przewidzianych w Programie ma być wsparciem w nauce racjonalnego wydatkowania środków, gospodarowania budżetem domowym.
Wdrożenie Programu do realizacji planowane jest od sierpnia / września 2021 roku. Dotychczas czterech przedsiębiorców wyraziło chęć na podjęcie współpracy. Serdecznie dziękujemy. Aby przystąpić do realizacji Programu osłonowego „Racjonalnie wydana złotówka” w części realizacji talonów należy złożyć stosowną deklarację osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, bądź drogą e-mailową na adres: mgops@bobolice.pl.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Szczegółowych informacji udziela w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pani Ewelina Wujak nr tel. 94 318 75 95.
Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu!

MGOPS w Bobolicach

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY do pobrania

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.