INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A – O     –  05 czerwiec 2019 r.

P – Ź     –  06 czerwiec 2019 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r.

w pokoju nr 1 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicacach

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.