INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A – O     –  05 grudzień 2019 r.

P – Ź     –  06 grudzień 2019 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 12.11.2019 r. do 15.11.2019 r. w pokoju nr 1 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. 

Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.