Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie naprawy i konserwacji dachów na budynku MGOPS.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dachów zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą:

I. Rozebranie starego pokrycia:

1. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku

II. Położenie nowego pokrycia:

1. Pokrycie dachów o podłożu z twardych płyt styropianowych dwoma warstwami papy asfaltowej

2. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – murki ogniowe

3. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – pasy nadrynnowe i podrynnowe

4. Krawędzie dachu – pas podrynnowy – Płyta OSB

5. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – fartuchy przyścienne

6. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm półokrągłe o średnicy 12 cm

7. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm o średnicy 10 cm

Pozostałe detale i wytyczne do wykonania prac związanych z remontem dachu zawiera kosztorys – „Naprawa i konserwacja Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice”.

Roboty będą prowadzone w budynku czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania obowiązujących norm i przepisów.

Załączniki:

  1. Oferta
  2. przedmiar robót
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.