INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w dniu 21.06.2021 r.
Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 31.05.2021 r. do 02.06.2021r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. W przypadku nie odebrania decyzji w w/w terminie świadczenie nie zostanie wypłacone.
Stypendium należy rozliczyć w formie imiennych faktur do 31.08.2021r.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.