Program osłonowy p.n. ,,Racjonalnie wydana złotówka”.

Szanowni Państwo, Boboliccy Przedsiębiorcy informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/244/21 z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 1808) wprowadzono do realizacji Program osłonowy p.n. ,,Racjonalnie wydana złotówka”.
Program jest narzędziem służącym stworzeniu na terenie działalności MGOPS tj. Gminy Bobolice systemu pomocy dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja programu ma służyć w perspektywie zahamowaniu procesu dysfunkcjonalności osób i rodzin oraz stanowić będzie realne zabezpieczenie przed wydatkowaniem środków finansowych pochodzących ze świadczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Program to przede wszystkim sposób na racjonalne gospodarowane środkami publicznymi.
Realizacja świadczeń będzie się odbywała m.in. w formie imiennych talonów wydanych klientom MGOPS na zakup artykułów dozwolonych w podmiotach, które nawiążą współpracę w ramach programu z MGOPS.
Katalog artykułów dozwolonych określony jest w programie i zawiera artykuły i usługi pozwalające zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe  t.j.: żywność, leki i leczenie, opał, gaz – butle, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości i higieny, art. szkolne, materiały i usługi remontowe, usługi krawieckie, usługi fryzjerskie.
Na stronie internetowej  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach oraz Urzędu Miejskiego w Bobolicach zamieszczone zostanie ogłoszenie o naborze ofert na realizację Programu osłonowego ,,Racjonalnie wydana złotówka” w części dotyczącej realizacji talonów dla Klientów MGOPS (rozdział V, pkt 1, ppkt 1.1. Programu) .
Niniejsza informacja i ogłoszenie o naborze ofert mają na celu umożliwienie wszystkim podmiotom prowadzącym swoją działalność na terenie Gminy Bobolice podjęcie współpracy z MGOPS.
Zapraszamy Państwa do współpracy!
Osoba do kontaktu: Ewelina Wujak, nr tel: 94 318 7595, 94 318 7713 e-mail: wujak.mgops@bobolice.pl

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.