Konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”

Burmistrz Bobolic ogłasza konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”, polegającego na wykonaniu filmu/spotu, którego tematem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i szkole. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Kierunek – Bezpieczna rodzina” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018. Jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.

Prace konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście na płycie DVD lub CD do 5 listopada 2018 roku do godz. 15.00 na adres: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice z dopiskiem: Konkurs na film / spot „Kierunek – Bezpieczna rodzina” (decyduje data wpływu).

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy Bobolice. Przygotowane prace mogą być złożone przez osoby indywidualne lub grupy osób. Zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

A – klasy IV – VII,

B – klasy VIII i III odziały gimnazjalne,

C- młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

dostępny jest na stronie www.bobolice.pl, www.mgops.bobolice.pl

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobolicach

Do pobrania

Zarządzenie, Regulamin

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.