Mobilny punkt „Dobry Start” w Gminie Bobolice

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia Dobry Start!

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski należy składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wspólnie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, uruchamiamy mobilny punkt. Poniżej podaję terminy :

  1. 24.07 g. 12.00-15.00 – Piknik rodzinny „Bitwa na trzy patelnie” – boisko szkolne przy SP przy ul. Szkolnej 1 w Bobolicach
  2. 10.08. g. 12.00 – 14.00 – sala Nr 5 w Urzędzie Miejskim, ul. Ratuszowa 1
  3. 18.08 g. 12.00 15.00 – teren przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie
  4. 02.09 g. 12.00 – 14.00 – sala Nr 5 w Urzędzie Miejskim, ul. Ratuszowa 1

            Zapraszamy Państwa do skorzystania z mobilnego punktu.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.