„My już mamy dom”

W celu promocji rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekt poświęcony rodzicielstwu zastępczemu.
Celem jest rozpropagowanie znaczenia tego rodzaju formy opieki nad dziećmi wymagającymi wsparcia pozarodzinnego w wyniku doświadczonych przez nie różnych sytuacji rodzinnych. Załączone ulotki służą informowaniu o instytucjach zajmujących się organizacją pozarodzinnej opieki nad dziećmi.
Jeżeli chcecie Państwo zostać ciocią czy wujkiem, mamą i tatą proszę o kontakt z placówkami wskazanymi w ulotce. Zachęcamy 🙂

MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.