Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Szanowni Państwo, już 1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Spis będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ Respondent przy użyciu własnego komputera, bądź urządzenia mobilnego będzie mógł uzupełnić wymagane dane.  Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania będą dotyczyć m.in. charakterystyki demograficznej osób, aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.
Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

W sytuacji, w której osoba zobowiązana do spisu nie ma możliwości jego dokonania (np. z powodu braku dostępu do komputera i Internetu) ustawa zobowiązuje podmioty takie jak:
– urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
– urzędy wojewódzkie,
– urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne

do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu.

Lista miejsc, w których będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana na stronie GUS oraz na stronie spisu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić tego obowiązku, rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, w celu spełnienia obowiązku spisowego.

Samospisu należy dokonać w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021.

 Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis „wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia”,

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.