OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2020 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych  pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski od dnia 17 sierpnia 2020 r. można pobrać w holu budynku lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Poniesione wydatki rozlicza się na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z katalogiem:
1)udział w korepetycjach
2)kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.)
3)koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.
4)koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
5)inne zajęcia szkolne i pozaszkolne
6)ubezpieczenie
7)podręczniki (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy itp.)
8) artykuły szkolne  (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole)
9)obuwie sportowe (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
10)strój sportowy (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)
11) strój galowy- inny niż roboczy i sportowy
12) mundurek szkolny
13)okulary korekcyjne
14) biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka biurowa, organizer na biurko
15) zakup komputera w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej , pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp.) oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe)
16) pomoc dydaktyczna( pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca)
17) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz  słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych;
– zakwaterowania i wyżywienie(internat, bursa, stancja)
– czesne na naukę w szkole
– dojazdy do szkoły
.

W związku z okresem zasiłkowym i przewidywanym zwiększeniem osób składających wnioski na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) proszę o wypełnianie wniosków w domu. Zależy nam na Państwa komforcie i zmniejszeniu czasu oczekiwania na przyjęcie. W związku z obecną sytuacją przyjmujemy tylko w miejscu wydzielonym, osoby oczekujące proszone są o przebywanie poza punktem przyjmowania Klientów. Przepraszam za warunki, proszę o wyrozumiałość.
Przyjmowanie Klientów odbywa się codziennie w godz. 08.00 do 12.00.  Zależy nam na Państwa komforcie i zmniejszeniu czasu oczekiwania na przyjęcie, dlatego też prosimy w miarę możliwości  umówić termin i godzinę przyjęcia z pracownikiem socjalnym. Osoby umówione do Punktu w ramach zachowania zasad bezpieczeństwa muszą posiadać maseczki / okrycia twarzy i nosa oraz rękawiczki. W punkcie jest do dyspozycji płyn do dezynfekcji rąk.
 Istnieje możliwość pozostawiania wniosków wraz z załącznikami, w zaklejonej kopercie lub spięte w 1 dokument, do skrzynki podawczej, która znajduje się w holu budynku. W przypadku gdy wniosek będzie niekompletny pracownik ośrodka skontaktuje się z Państwem w celu uzupełnienia wniosku.

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.