Posiedzenie Zarządu partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

Szanowni Państwo od wielu lat na terenie Gminy Bobolice funkcjonuje Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier”. Partnerzy partnerstwa realizują wspólnie wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
3 listopada 2022 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się posiedzenie Zarządu Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Zgodnie z umową partnerską Zarząd kieruje całokształtem działalności Partnerstwa zgodnie z uchwałami Zgromadzenia partnerów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem partnerów.
Sukcesem jest, iż partnerstwo obecnie liczy 49 partnerów z terenu powiatu koszalińskiego, szczecineckiego i białogardzkiego. Do partnerstwa zostały przyjęte cztery nowe organizacje / partnerzy: Stowarzyszenie Akademia Judo w Bobolicach, Pretorians Klub Sportowy Karate & Ju Jitsu Orlikowski Team, Bobolickie Stowarzyszenie Tenisowe EGIDA, Uczniowski Klub Sportowy „Gulki” w Bobolicach .
Podczas tegorocznego posiedzenie Zarządu partnerstwa zostały omówione działania podjęte w 2021 r. Mimo niesprzyjających warunków, stanu pandemii realizowane były różne zadania i projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej. Oto kilka z nich :
„Ferie z Biblioteką”, „Kolorowe Lato z Biblioteką”, „Książka moja Arkadia”, „Tydzień Biblioterapii”, Funkcjonowanie Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizacja projektu pt. „Z natury segreguję w Szkole Podstawowej w Dargini”, „Marzenia nie odchodzą na emeryturę”, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, wsparcie realizacji przedsięwzięć na rzecz seniorów z Klubu Seniora „Czerwona Jarzębina” w Poroście, realizacja programu rekomendowanego „Unplugged”, projektu pt. „Alkohol drogą donikąd”, prowadzenie akcji „Dar serca”, inne.
Omówiono bieżące sprawy partnerstwa.

Jolanta Stępień
Przewodnicząca partnerstwa

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.