Posiłki dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje między innymi udzielanie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży.
W związku z tym zapraszamy rodziców zainteresowanych dożywianiem dziecka  w placówce oświatowej o zgłaszanie się do pracowników socjalnych  tutejszego ośrodka.
Ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istnieje możliwość dowozu posiłku do miejsca zamieszkania w chwili gdy dziecko nie uczęszcza do szkoły lub przedszkola.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.