,,Racjonalnie wydana złotówka”

RWZ jest programem osłonowym przyjętym Uchwałą Nr XXVII/244/21 Rady Miejskiej w Bobolicach w dnia 25 marca 2021 r. realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program to przede wszystkim sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, które stanowi realne zabezpieczenie przed wydatkowaniem środków finansowych pochodzących ze świadczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Realizacja świadczeń odbywa się w formie imiennych talonów wydanych Klientom MGOPS na zakup artykułów dozwolonych w podmiotach, które nawiążą współpracę w ramach programu z MGOPS. Katalog artykułów dozwolonych określony jest w programie i zawiera artykuły oraz usługi pozwalające zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe tj.: żywność, leki i leczenie, opał, gaz – butle, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości i higieny, art. szkolne, materiały i usługi remontowe, usługi krawieckie, usługi fryzjerskie.
Obecnie na terenie Gminy Bobolice współpracujemy z 7 podmiotami. Pragniemy poszerzyć katalog miejsc w których nasi Klienci mogliby realizować talony, dlatego też zapraszam wszystkie podmioty świadczące usługi oraz prowadzące działalność handlową na terenie Gminy Bobolice do współpracy w ramach programu osłonowego – „Racjonalnie wydana złotówka”.
Szanowni Przedsiębiorcy aby przystąpić do Programu w części realizacji talonów należy podpisać umowę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów dozwolonych,.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę. Serdecznie zapraszam nowych Przedsiębiorców do współpracy. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres email : nowak.mgops@bobolice.pl, osobiście lub pod nr tel 94 31-87-595 –Angelika Nowak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.