Spotkanie z okazji 30-lecia pomocy społecznej w Bobolicach

21 września 2020 r. pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wraz z Panią Jolantą Stępień zostali zaproszeni w gościnne progi Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Spotkanie z władzami naszej gminy zostało zorganizowane z okazji 30-lecia pomocy społecznej. Było ono okazją do złożenia przez Panią Mieczysławę Brzozę Burmistrz Bobolic podziękowań pracownikom pomocy społecznej za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka oraz za budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej.
Ze swojej strony na ręce Pani Mieczysławy Brzozy Burmistrz Bobolic złożyliśmy podziękowania za wieloletnie wsparcie i zrozumienie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Bobolice, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przyczynia się do czynienia dobra oraz za bezinteresowną pomoc i życzliwość. W atmosferze współpracy udaje się nam od wielu lat wspólnie rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców gminy Bobolice.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.