Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu” organizowanego z okazji 30-lecia pomocy społecznej.

19 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 67/2020 Kierownika MGOPS z dn. 15.09.2020 r., do oceny prac zgłoszonych w plastycznym konkursie profilaktycznym.
Na konkurs wpłynęło 5 prac, w kategorii C – powyżej 16 r.ż.
Prace konkursowe zostały ocenione na podstawie następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką,
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c) czytelność przekazu,
d) ogólne wrażenia estetyczne.
Komisja postanowiła nagrodzić nagrodą główną Paulinę Kupczak, uczestniczkę Środowiskowego Domu samopomocy ODNOWA w Bobolicach.
Gratulujemy Paulinie Kupczak, wielkie brawa.
W pozostałych kategoriach wiekowych nie wpłynęły prace konkursowe

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.