Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Bobolice

poniżej przedstawiamy Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie Gminy Bobolice zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności podejmowania niezwłocznych interwencji i działań w związku z przemocą domową, ochroną i zabezpieczaniem potrzeb osób poszkodowanych, oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, medycznego, pedagogicznego oraz psychologicznego.

Informator instytucji działających na terenie Gminy Bobolice w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.