Szansa na wytchnienie i rehabilitację – skorzystaj !

Jeżeli mieszka Pani/Pan na terenie naszej Gminy i wyraża chęć uczestnictwa w pobycie całodobowym organizowanym w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 to być może  to zaproszenie jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy do skorzystania.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymaganie usług opieki  wytchnieniowej, stałe przebywanie w domu  tj. nie  korzystanie z ośrodka wsparcia lub placówki  pobytu całodobowego a opiekun nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego. Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
Podczas pobytu i tej formy wsparcia uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, stałą opiekę oraz  szeroki wachlarz usług min. z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii. Wyjazdy przyczyniają się do  rozwinięcia  umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia uwzględniając  stopnień psychicznej i fizycznej sprawności.
W związku z tym prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty  MGOPS o zgłaszanie się do pracowników socjalnych telefonicznie pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia  31-08- 2023 r.
Zapraszamy 😊

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.