Szkoła dla Rodziców – warsztaty terapeutyczne

W dniach 13.11 – 28.11.2018 odbyły się warsztaty terapeutyczne „Szkoła dla Rodziców”. W sumie odbyło się 18 godzin warsztatów. Głównym celem było wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach w rodzinie, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych. Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  1. Poznanie się i integracja grupy.
  2. Uczucia.
  3. Granice.
  4. Zachęcenie dziecka do współpracy.
  5. Zamiast karania pomocna pochwała i zachęta.
  6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  7. Zachęcenie do samodzielności.
  8. „Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania ról.
  9. Rodzeństwo bez rywalizacji.

Podczas zajęć wykorzystano następujące formy pracy: miniwykład, prezentacja, burza mózgów. Zajęcia prowadziły Panie: Mirosława Zielony i Katarzyna Oryszewska.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Kierunek bezpieczna rodzina” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018.

 

MGOPS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.