To już mija 15 lat

W 2020 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach obchodzi 15 lecie swojej działalności. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Bobolice do działań społecznych na rzecz środowiska lokalnego, prowadzenie własnych programów grantowych, edukacyjnych, filantropijnych, programów integrujących różne grupy społeczne mieszkańców oraz programów specjalistycznych w zakresie profilaktyki społecznej, pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną, przeciwdziałania przemocy, wyrównania szans osób niepełnosprawnych, pracy z osobami starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, bezrobotnymi, z osobami wykluczonymi społecznie, podejmowanie działań na rzecz włączenia społecznego.
Ostatnie lata SWIS to przede wszystkim działalność na rzecz osób starszych, działania w zakresie przeciwdziałania przemocy i wsparcie inicjatyw lokalnych. Od lat kontynuujemy prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Przemocy SENS w Bobolicach, dofinansowanego z budżetu Gminy Bobolice. Wsparciem prawnika, psychologa i pedagoga obejmowane są osoby doznające przemocy, czy też problemu uzależnienia od alkoholu.
W strukturach Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach od 2008 r. działa Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku skupiający seniorów z terenu Gminy Bobolice, Biały Bór i Polanów. W 2017 r. Stowarzyszenie realizowało na rzecz bobolickich seniorów projekt pt. „Ciesz się życiem seniorze” dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017. W ramach projektu po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody Gminnego Dnia Seniora. Miały na celu oddanie szacunku osobom w wieku 60+. Były okazją do zwrócenia uwagi na ich rolę w życiu rodzinnym, środowiskowym, społecznym, czy kulturalnym.
W latach 2018 – 2019 r. Stowarzyszenie realizowało dwuletni projekt pt. „Niepodległość niejedno ma imię” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Działania koncentrowały się wokół osób starszych tworząc im warunki do edukacji, dbania o aktywność fizyczną i integracji wewnątrzpokoleniowej. Tutaj po raz pierwszy Stowarzyszenie wyszło z ofertą zajęć do miejscowości wiejskich (Dargiń, Głodowa, Kłanino).
W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pt. „Oswoić starość – rozwój działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice”. Wsparciem w ramach zostały objęte miejscowości wiejski (Porost, Drzewiany, Dargiń, Kłanino, Głodowa) oraz miasto Bobolice. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: cykl wykładów / spotkań pt. „Oswoić starość”, Senior AS (aktywny, sprawny) – gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów na terenach wiejskich (Kłanino, Drzewiany, Głodowa), warsztaty artystyczne dla seniorów „Artysta Senior”, warsztaty florystyczne połączone ze zwiedzaniem ogrodów botanicznych, spotkania z Kulturą – wyjazdy do kina / teatru, warsztaty teatralne dla seniorów, warsztaty savoir vivre, warsztaty psychologiczne pt. „Oswoić starość”, spotkania animacyjne „Oswoić starość” – dzięki którym powstała broszura „Poradnik opieki nad przewlekle chorym”. Po raz pierwszy seniorzy z terenu gminy Bobolice zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne.
Nie zabrakło również inicjatyw skierowanych do dzieci. W 2018 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z grupą nieformalną składającą się z nauczycielek nauczania zintegrowanego (Pań: Małgorzaty Dziubak, Anny Malazdy i Jolanty Turkowskiej) realizowało projekt pt. „Mistrz – mądra głowa – I Szkolny Turniej Gier Planszowych dla klas I” w ramach konkursu Mikrodatacje FIO 2018 ogłoszonego przez KARR SA i Fundację Nauka dla Środowiska. Został zorganizowany I Szkolny Turniej Gier Planszowych dla klas I pt. „Mistrz – mądra głowa”. Poprzedzony był zajęciami „Klub gier i zabaw”, które poprowadzili członkowie grupy nieformalnej. W ramach projektu zakupiono gry planszowe (m.in. spadające cegły, pamięć litery, domino, chińczyk, warcaby, kuferek bystre oko), które do dziś wspomagają dzieci w nauce.
W 2018 r. projekt Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pt. „Bezpieczeństwo na dwa kółka – przeciw agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice” znalazł się wśród 111 projektów zgłoszonych przez wojewodów i zaakceptowanych do dofinansowania przez MSWiA w ramach Programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2010. W ramach projektu zakupiono mobilne miasteczka ruchu drogowego, które pozwala na stworzenie w miarę rzeczywistych sytuacji z jakimi rowerzyści i piesi mają do czynienia na co dzień w ruchu drogowym. Elementy obiektu to znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, maty gumowe imitujące jezdnie z oznakowaniem poziomym, ronda itp. Prowadzone były zajęcia sportowe pozalekcyjne przez okres 4 miesięcy przez nauczycieli w-f. Została zorganizowana impreza rekreacyjna „Bezpieczeństwo na dwa kółka”, propagująca aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu z rodziną. Było to również okazja do uroczystego otwarcia i zaprezentowania lokalnej społeczności zakupionego mobilnego miasteczka rowerowego i toru przeszkód. Przeprowadzono również cykl pogadanek w szkołach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W 2019 r. grupa nieformalna złożona z nauczycielek nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach pod opieką Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach realizowała projekt pt. „W czasie przerwy dzieci się nie nudzą”, dofinansowany z budżety Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez stworzenie im przestrzeni do mądrego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego na przerwie za pomocą gier korytarzowych. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach. Odbiorcami są uczniowie kl. I – III. W ramach projektu zakupione zostały gry korytarzowe, których celem była zmiana nudnego i nieatrakcyjnego z punktu widzenia dziecka korytarza szkolnego w przestrzeń inspirującą do gier i zabaw. Zestaw gier nadał zupełnie nowy charakter niewykorzystanej dotąd przestrzeni komunikacyjnej jaką jest korytarz szkolny. Tak zaaranżowana przestrzeń może służyć do zadań edukacyjnych, gier i zabaw.
Nasz Jubileusz uczcimy realizacją projektu pt. pt. „Starość może być piękna – wsparcie działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2020. Zorganizujemy warsztaty teatralne, wokalne, florystyczne, artystyczne, zielarskie oraz gimnastykę ogólnorozwojową. Taką wisienką na torcie będzie organizacja Bobolickiej Senioriady (dnia seniora). Mamy nadzieję, że stan pandemii nie przeszkodzi w realizacji projektu, a łagodzenie obostrzeń spowoduje, że seniorzy dotychczas odcięci od zajęć, możliwości spotkań ze znajomymi z chęcią będą brali udział w poszczególnych działaniach. Już dziś zapraszamy seniorów z Bobolic, Głodowej, Chmielna, Drzewian, Porostu i Kłanina.
Pod koniec czerwca br. zostanie zwołane coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, podczas którego m.in. ustalimy formę obchodów Jubileusz 15-lecia. O terminie Członkowie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty email. 

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.