W praktyce o procedurze „Niebieskie Karty”

W dniu 23 listopada 2018 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Procedura „Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie”.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy     z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Kisiel, Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz strategii działania z osobą doznającą przemocy, a także osobą stosującą przemoc.

Szkolenie skierowane było do grup zawodowych zajmujących się w codziennej pracy problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. do przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołu interdyscyplinarnego, oświaty, służby zdrowia, kuratorów społecznych i zawodowych, Policji oraz organizacji pozarządowych.

               Halina Michalak
Koordynator projektu
PPP SENS

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.