Węzełek życia dla seniorów i mobilny pracownik pomocy społecznej

Od 2016 r. Gmina Bobolice realizowała projekt socjalny pt. „Węzełek życia” – pilotażowy program wsparcia osób starszych w Gminie Bobolice. Inicjatywa wzorowana jest na akcji przeprowadzanej w różnych miastach Polski (np. pod hasłem koperta życia m.in. w Szczecinie, Gogolinie, Warszawie, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Bochni, Białogardzie). 14 lutego 2022 r., Zarządzeniem Burmistrza Bobolic nr 23/2022 w sprawie realizacji projektu pt. „Węzełek życia” – program wsparcia osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w Gminie Bobolice na lata 2022 – 2023, program został zmodyfikowany.
Adresatami tego przedsięwzięcia są osoby samotne, w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujące samotnie, cierpiące na ciężkie choroby, niepełnosprawne. Została poszerzona grupa odbiorców:
I – osoby zamieszkujące samotnie, powyżej 60 roku życia,
II – osoby długotrwale chore (w szczególności na nowotwory złośliwe), niepełnosprawne, zamieszkujące samotnie.
Dopuszcza się również objęcie programem osoby zamieszkujące z rodziną w sytuacjach tego wymagających.
Zestaw „Węzełek życia” składa się z następujących elementów:

  • plastikowej, czerwonej, przezroczystej koperty (format A5) odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce,
  • karty informacyjnej, format A4,
  • naklejki (format A6) w kolorze (do umieszczenia na drzwiach wejściowych do mieszkania od wewnątrz).

W kopercie życia powinny się znaleźć wszystkie te dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia nam pomocy, kserokopie kart informacyjnych od lekarzy specjalistów, kserokopie kart informacyjny po pobytach w szpitalach itp. Kartę informacyjna wypełnia osoba starsza, która ją otrzymała przy ewentualnej pomocy partnerów projektu, zajmujących się dystrybucją zestawów. Sama koperta powinna się znajdować w lodówce. Dlaczego akurat tam? Ponieważ to urządzenie, które jest w prawie każdym domu i najłatwiej je ratownikom zlokalizować.
Informacje zawarte w „Węzełku życia” ułatwią ratownikom podjęcie właściwego działania a czasami nawet wyeliminują konieczność transportu na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) w celu zdiagnozowania choroby.
Zestawy „Węzełek życia” można odbierać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13. Zachęcamy najbliższych, sąsiadów, znajomych osób starszych do odbioru zestawów. Zapraszamy do korzystania z oferty.

Kierownik MGOPS
Jolanta Stępień

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.