„Mobilny pracownik pomocy społecznej”

Minął już rok od wprowadzenia instytucja „Mobilny pracownik pomocy społecznej”, która pomaga w dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto wspiera poprzez możliwość  załatwienie spraw w miejscu zamieszkania osoby. Uprawnionymi do korzystania z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” są mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie ośrodka.
Instytucja „Mobilny pracownik pomocy społecznej” obejmuje wsparcie i pomoc poprzez wizytę pracownika ośrodka w miejscu zamieszkania lub pobytu uprawnionej osoby, podczas której pracownik przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty wraz  wymaganymi załącznikami i dostarczy je do siedziby ośrodka.
Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy środka od poniedziałku do piątku telefonicznie, mailowo bądź poprzez skrzynkę ePUAP. Pracownik ośrodka odpowiedzialny za wykonanie zadania niezwłocznie skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty. Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.  W przypadku, gdy zadanie w ramach „Mobilnego pracownika pomocy społecznej” nie może być zrealizowane z przyczyn leżących po stronie ośrodka, mieszkaniec, który dokonał zgłoszenia będzie o tym informowany telefonicznie.
Zapraszamy do korzystania z oferty.

Kierownik MGOPS
Jolanta Stępień

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.