Wypłaty świadczeń pomocy społecznej w grudniu 2022 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że w grudniu 2022 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 9 grudnia 2022 roku. W przypadku sytuacji kryzysowych, nieprzewidzianych proszę o indywidualny kontakt z pracownikiem socjalnym.
Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane będą w następujących terminach:
– zasiłki stałe – 14.12.2022
– zasiłki okresowe – 15.12.2022
– zasiłki celowe – 16.12.2022

 Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.