Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego w 2024 r

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dot. możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy załączam, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, druk wniosku. Niezwłocznie, po opublikowaniu rozporządzenia, złożyliśmy zamówienie w drukarni, mamy nadzieję, że druki będą dostępne w siedzibie ośrodka jeszcze w tym tygodniu.

Pragnę przypomnieć, iż wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania :

–elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

–w formie papierowej w dziale świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J.Narodowej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01 stycznia 2024 r. do  30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 94 31-87-713 lub 534-996-011.

 

Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

Pliki do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy .pdf

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.