Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Flaga i godło

Informacja o dofinansowaniu :

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu :

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wartość dofinansowania :

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wynosi : 140.000,00.zł.

Całkowity koszt programu:

Całkowity koszt programu realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy w Bobolicach wynosi 233.333,34  zł.

Opis programu :   

Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku z wprowadzono wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.
Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innej grupy adresatów.
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.