Alkohol drogą donikąd

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Alkohol drogą donikąd” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.
Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach w okresie od października do grudnia 2021r. W ramach projektu realizujemy Program Domowi Detektywi rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest on programem profilaktyki uniwersalnej dla uczniów w wieku 10-12 lat oraz ich rodziców i nauczycieli ukierunkowany na zapobieganie inicjacji alkoholowej Programem objęte będą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bobolicach.

SWIS Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.