Asystent rodziny, kto to jest, co robi, czym się dokładnie zajmuje?

Być może mieszkają w Twoim bloku, może w sąsiedniej klatce, a może 3 domy dalej. Rodziny, które mimo że kochają się z całych sił, nie radzą sobie z normalnym funkcjonowaniem. Rodziny, którym trzeba pokazać jak wprowadzić zmiany w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, tak, by ich środowisko dawało podstawy dla bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju ich dzieci. Aby pomóc im odnaleźć właściwą drogę wspierają ich asystenci rodziny.
Na terenie Gminy Bobolice pracuje również asystent rodziny, którego celem jest pomoc rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną, motywując ją do aktywnego współdziałania w realizacji określonego planu. Asystent działa na rzecz rodziny. Praca ta jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Asystent rodziny realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Obecnie objętych wsparciem asystenta rodziny jest 11 rodzin.

Dorota Tomczak
Wojciech Martyna
MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.