Co oferuje Fundusz Solidarnościowy ?

Flaga i godło

Rok 2023 to kolejny rok realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresowanych do osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa„
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego i samodzielnego oraz aktywnego życia. Program  kierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo umiarkowanym oraz do dzieci do lat 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby.
Natomiast drugi – Opieka wytchnieniowa – kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Program  realizowany w formie pobytu dziennego i całodobowego pozwala świadczyć usługi zarówno w miejsce zamieszkania uczestnika jak również w ośrodku  zapewniającym całodobową opiekę.
W Gminie Bobolice w.w  programy są realizowane przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Logo MRPiPS

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.